Tranquil

PHQ-9 Bảng xem xét mức độ trầm cảm

Được phát triển bởi Tiến sĩ. Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke và các đồng nghiệp, với sự tài trợ giáo dục từ Pfizer Inc. Không cần xin phép để sao chép, dịch, hiển thị hoặc phân phối, 1999.

Chuyển ngữ: Thạc sĩ tâm lý Dương Thuỳ Lệ Trang

Lưu ý: Vì bảng câu hỏi dựa vào sự tự báo cáo của bệnh nhân nên tất cả các câu trả lời phải được người có chuyên môn lâm sàng xác minh và chẩn đoán xác định được thực hiện dựa trên cơ sở lâm sàng có tính đến mức độ hiểu của bệnh nhân về bảng câu hỏi cũng như các thông tin liên quan khác từ bệnh nhân. Chẩn đoán Rối loạn trầm cảm nặng hoặc Rối loạn trầm cảm khác cũng đòi hỏi sự suy giảm các lĩnh vực hoạt động xã hội, nghề nghiệp hoặc quan trọng khác (Câu hỏi số 10) và loại trừ tình trạng tang chế thông thường, tiền sử Giai đoạn hưng cảm (Rối loạn lưỡng cực) và rối loạn thể chất, thuốc hoặc loại thuốc khác là nguyên nhân sinh học gây ra các triệu chứng trầm cảm.

Trả lời các câu hỏi bên dưới, ứng với mỗi câu trả lời là các số điểm 0, 1, 2, 3. Sau khi hoàn thành bản hỏi, hãy cộng tất cả các điểm và xem kết quả ở cuối trang.

Phân tích kết quả

Tổng ĐiểmMức độ trầm cảm
5-9Nhẹ
10-14Vừa
15-19Vừa nặng
20-27Nặng
Xem bài viết  Hỗ trợ người thân đang trong trầm cảm

Leave a Comment

Scroll to Top