Tranquil

Legal

Tìm hiểu các điều khoản và điều kiện chung của phòng Tham vấn Tâm lý TRANQUIL tại đây.

PRIVACY/ BẢO MẬT

Các thông đăng ký của bạn sẽ được bảo mật bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL – Secure Sockets Layer. Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại admin@tamly.org. Xem thêm các thông báo về bảo mật tại đây.

COMPLAINT/ PHẢN ÁNH

Tranquil cam kết hàng ngày cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng tốt nhất cho khách hàng là thân chủ của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng các khiếu nại hoặc bất kỳ nhận xét nào khác về việc chăm sóc và các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc nếu bạn không hài lòng với chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi xem tất cả các khiếu nại là cơ hội để cải thiện các dịch vụ và dịch vụ chăm sóc mà chúng tôi cung cấp. Mọi phản ánh vui lòng gửi đến trang@tamly.org

REQUEST CLIENT FILE/ YÊU CẦU HỒ SƠ TRỊ LIỆU

Khi có nhu cầu, quý vị có thể gửi yêu cầu để nhận được bản điện tử  hoặc bản cứng của hồ sơ trị liệu của mình. Đối với thủ tục yêu cầu, vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi bằng cách gửi email đến admin@tamly.org. Cần có giấy tờ tùy thân hợp lệ trước khi nhận bản cứng hoặc bản kỹ thuật số qua email bảo mật. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để đặt lịch hẹn tại văn phòng của chúng tôi khi nhận được yêu cầu đã ký và hồ sơ đã sẵn sàng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi.

Scroll to Top