Giới thiệu Sách

Giới thiệu sách – Deep Work (Làm việc Sâu)

Tác giả sách: Cal Newport Xuất bản: 2016 Thành công đơn giản chỉ là học cách tập trung – Jan Canfield Jan Canfield Cal Newport định nghĩa “deep work” (làm việc sâu) là hoạt động chuyên môn được thực hiện ở trạng thái tập trung – không bị phân tán tư tưởng nhằm thúc đẩy khả …

Giới thiệu sách – Deep Work (Làm việc Sâu) Read More »