Học thuyết Gắn bó

phụ huynh hóa ở người lớn parentification

“Phụ Huynh Hóa” Lúc Nhỏ Và Cách Người Lớn Thoát Khỏi Nó

Tôi dấn thân vào nghiên cứu tình trạng bị bỏ bê cảm xúc ở trẻ em một cách tình cờ. Hơn một thập kỉ trước, tôi đã viết bài luận văn thạc sĩ về mối liên hệ giữa đời sống cá nhân và công việc của một nhà tâm lý trị liệu. Bằng cách nào …

“Phụ Huynh Hóa” Lúc Nhỏ Và Cách Người Lớn Thoát Khỏi Nó Read More »

Bạn có đang có các tương quan gắn bó lành mạnh?

Gắn bó cảm xúc dùng để chỉ cảm giác gần gũi và yêu thương, giúp duy trì các mối quan hệ có ý nghĩa theo thời gian. Gắn bó đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa người với người. Những mối liên kết đầu đời, hình thành giữa con cái với …

Bạn có đang có các tương quan gắn bó lành mạnh? Read More »