Ám Ảnh Cưỡng Chế

Ám ảnh là những hình ảnh, suy nghĩ không mong muốn hiện ra trong đầu làm con người cảm thấy căng thẳng, lo lắng. Cưỡng chế là những hành vi con người thực hiện để đối phó với ám ảnh, thường là để ngăn các tổn thương hay đơn giản là để cảm thấy dễ …

Ám Ảnh Cưỡng Chế Read More »