mục đích cuộc sống

Làm sao để biết mình thật sự muốn gì?

Điều cần biết Claire, một sinh viên thông minh và nhiều hoài bão của Đại học Tulane ở Louisiana, đã cho rằng mình rất hài lòng khi chọn trường luật mà cô đang theo học, nhưng cô đã quyết định trải nghiệm thực tế và rong chơi một tí tại New Orleans. Cô tìm được …

Làm sao để biết mình thật sự muốn gì? Read More »