phụ huynh hóa ở người lớn parentification

“Phụ Huynh Hóa” Lúc Nhỏ Và Cách Người Lớn Thoát Khỏi Nó

Tôi dấn thân vào nghiên cứu tình trạng bị bỏ bê cảm xúc ở trẻ em một cách tình cờ. Hơn một thập kỉ trước, tôi đã viết bài luận […]

“Phụ Huynh Hóa” Lúc Nhỏ Và Cách Người Lớn Thoát Khỏi Nó Read More »