Nhận thức nội thân

Nhận Thức Nội Thân (Interoception)

Ngay lúc này, bạn đang cảm thấy thế nào? Bộ não của chúng ta đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, nhưng việc quan trọng nhất có lẽ là trả lời câu hỏi vừa rồi. Có thể bạn đang cảm thấy nóng bức, thoải mái, đói bụng, đau đớn hoặc điều gì đó khác chăng? …

Nhận Thức Nội Thân (Interoception) Read More »