rối loạn sử dụng chất

Rối loạn sử dụng chất: ví dụ về nghiện rượu

“Tôi không thể dừng việc uống rượu.” Minh là một người đàn ông hơn 40 tuổi, công việc là nhân viên bán bảo hiểm, anh sống ở thành phố Hồ […]

Rối loạn sử dụng chất: ví dụ về nghiện rượu Read More »