Đi tìm Lẽ sống (Victor E.Frankl)

Chỉ trong vòng 9 ngày, Victor E.Frankl đã cho ra đời cuốn sách có tên “Man’s Search For Meaning” (Đi Tìm Lẽ Sống). Trước khi ông qua đời, cuốn sách đã được bán 9 triệu bản, là cuốn sách nổi tiếng nhất trong 32 cuốn sách của Victor E.Frankl. Cũng chính trong 3 năm bị …

Đi tìm Lẽ sống (Victor E.Frankl) Read More »