không bao giờ là đủ

Cách Vượt Qua Chủ Nghĩa Hoàn Hảo Không Lành Mạnh

Điều cần biết về chủ nghĩa hoàn hảo Có nhiều dạng chủ nghĩa hoàn hảo khác nhau “Điều gì đáng làm thì phải làm cho tới.” Tôi đã nghe câu này bao nhiêu lần suốt những năm tháng mà tôi lớn lên? Cha mẹ luôn cố gắng dạy tôi (phòng trường hợp tôi chưa nhìn …

Cách Vượt Qua Chủ Nghĩa Hoàn Hảo Không Lành Mạnh Read More »