PHQ-9 Bảng xem xét mức độ trầm cảm

Được phát triển bởi Tiến sĩ. Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke và các đồng nghiệp, với sự tài trợ giáo dục từ Pfizer Inc. Không cần xin […]

PHQ-9 Bảng xem xét mức độ trầm cảm Read More »