Trầm cảm và cơn giận

Trầm Cảm và Cơn Giận

Tức giận là một trong các cảm xúc cơ bản của con người, vì vậy nổi giận là trải nghiệm mà ai cũng từng trải qua. Vậy trầm cảm và cơn giận có mối liên hệ gì với nhau hay không? Con người thường xem tức giận là một cảm xúc tiêu cực, nhưng thực …

Trầm Cảm và Cơn Giận Read More »