Làm Thế Nào Để Cảm Thấy Tự Hào Hơn?

Trong 7 đại tội của con người, xét theo nhiều mặt, kiêu ngạo là tội lỗi xấu xa nhất. Khi niềm tự hào trở nên quá mức, nó sẽ nhấn chìm các đức tính như khả năng soi xét bản thân, tư duy phản biện, sự quan tâm đến cộng đồng, và ý thức về …

Làm Thế Nào Để Cảm Thấy Tự Hào Hơn? Read More »