Ứng dụng Liệu pháp Hành vi Biện chứng Cởi mở trong trị liệu Kiểm soát thái quá

Liệu pháp hành vi biện chứng cởi mở hoàn toàn (RO DBT) là một phương pháp trị liệu mới được phát triển bởi Tiến sĩ Thomas R. Lynch. Phương pháp […]

Ứng dụng Liệu pháp Hành vi Biện chứng Cởi mở trong trị liệu Kiểm soát thái quá Read More »