sống chậm để tử tế

Sống Chậm Để Trở Nên Tử Tế

Nếu chúng ta chỉ chăm chăm “tối ưu hóa” tốc độ phát triển, liệu có phải ta đang phát triển hướng tới một xã hội không còn sự thấu cảm và tử tế? Tôi lái xe đến nhà ga, và từ nhà ga, tôi ngồi tàu một tiếng sau đó đi bộ 15 phút đến …

Sống Chậm Để Trở Nên Tử Tế Read More »