Bạn đang mang các Schema nào?

Trong bài viết giới thiệu về Schema Therapy tôi đã chia sẻ khái quát về Schema therapy, nền tảng phát triển của lý thuyết, và các kỹ thuật thường được […]

Bạn đang mang các Schema nào? Read More »