Sự trì hoãn

Vì sao ta hay trì hoãn?

Sự trì hoãn có ích hay có hại hơn? Vì sao ta trì hoãn? Làm thế nào để khắc phục tính trì hoãn?

Vì sao ta hay trì hoãn? Read More »