Musicophilia (Oliver Sacks)

Cuốn sách hay về mối liên quan mầu nhiệm giữa âm nhạc và não bộ, được viết bởi nhà thần kinh học nghệ sĩ nhất trong lịch sử tâm lý học hiện đại, Oliver Sacks, nhà khoa học tâm lý có thể biến kiến thức khô khan thành những câu chuyện cảm động nhưng vẫn …

Musicophilia (Oliver Sacks) Read More »