Person irritated by obsessions in their head.

Thấu hiểu sự khác biệt giữa Ám Ảnh & Cưỡng Chế

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder) là những nỗi ám ảnh và sự cưỡng chế dai dẳng và đem lại những ảnh hưởng ta không mong muốn. Vậy làm thế nào để nhận biết chúng và thoát ra khỏi vòng lặp này? Hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về nỗi ám ảnh và các hành vi cưỡng chế nhé! 

Thấu hiểu sự khác biệt giữa Ám Ảnh & Cưỡng Chế Read More »