Liệu pháp Chiếc ghế trống

Liệu pháp Chiếc ghế trống

Tôi (Scott) được tiếp xúc với một phương pháp trị liệu mang tên “Chiếc ghế trống” tại Trung tâm Đào tạo và Trị liệu Tâm lý Gestalt ở Thành phố New York vào năm […]

Liệu pháp Chiếc ghế trống Read More »