rối loạn nhân cách

Hướng đến chẩn đoán toàn diện trong tâm lý trị liệu

Phân tích cách Tiếp Cận Phân Loại (Categorical Approach) trong tâm lý học hiện nay và giới thiệu phương pháp Siêu Chẩn Đoán (Transdiagnosis Approach).

Hướng đến chẩn đoán toàn diện trong tâm lý trị liệu Read More »