Cô gái ôm quả địa cầu vào lòng

Biến đổi khí hậu và Sức khỏe tinh thần 

Biến đổi khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến thể chất; nó cũng có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần của chúng ta, và đặt thêm gánh nặng lên hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đang quá tải trên toàn cầu.

Biến đổi khí hậu và Sức khỏe tinh thần  Read More »