Mối quan hệ giữa stress và đồ ăn

Ăn uống có thể khiến ta cảm thấy dễ chịu và tạm thời giúp ta quên đi những vấn đề của mình. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm này chỉ kéo dài được một thời gian ngắn.

Mối quan hệ giữa stress và đồ ăn Read More »