Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Trần Thị Linh Giang chuyên đánh giá sàng lọc, chẩn đoán và can thiệp các rối loạn tâm lý cho trẻ em, trẻ vị thành niên và người lớn. Tham vấn và trị liệu những khó khăn về học tập, hành vi, cảm xúc và các vấn đề về sức khỏe tinh thần ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Tư vấn hỗ trợ cha mẹ giải quyết các vấn đề về phương pháp nuôi dạy và giáo dục con; những mẫu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Tham vấn định hướng nghề nghiệp.

Kinh nghiệm & học vấn

Chuyên viên Tư vấn Tâm lý tại Vinschool

Thạc sĩ Tâm lý học –  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý học chuyên ngành Tham vấn Trị liệu, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Hoàn thành khoá đào tạo Chẩn đoán, đo lượng, phân loại và điều trị và rối loạn tâm lý tại Đại học Y Dược TP.HCM