Dương Thuỳ Lệ Trang

Chuyên gia tâm lý lâm sàng, học viên Cao học Tâm lý – University of Twente (Hà Lan), tốt nghiệp cử nhân Tâm lý, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, TP. HCM. Các tiếp cận tâm lý từng được huấn luyện: Trị liệu Nhận thức-Hành vi (CBT) & Trị liệu Hành vi biện chứng (DBT). 10 năm kinh nghiệm đào tạo & nhân sự trong các tập đoàn đa quốc gia.

Trần Thị Linh Giang (Thạc sĩ)

Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Trần Thị Linh Giang tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện là chuyên viên tham vấn học đường tại Vinschool.

Lê Trọng Nhân (Dược sĩ/ Chuyên viên tâm lý)

Tốt nghiệp trường Đại học Y Dược, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.
Là Dược sĩ với hơn 7 năm kinh nghiệm trong các tập đoàn Dược phẩm đa quốc gia. Tâm lý gia được đào tạo về Trị liệu hệ thống, Trị liệu Hành vi Biện chứng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. 

Cộng tác tham vấn - trị liệu

chăm sóc - nâng đỡ - chữa lành