ĐIỀU KHOẢN THAM GIA THAM VẤN – TRỊ LIỆU TÂM LÝ

Bằng cách đặt hẹn tham vấn, Tôi cho phép nhà tham vấn/ nhà tâm lý học lâm sàng phỏng vấn, đánh giá và điều trị cho tôi, dựa trên các nguyên tắc/điều khoản được đề cập bên dưới:

Tôi tìm đến việc trị liệu này một cách tự nguyện, tôi được phép kết thúc dịch vụ tham vấn/ trị liệu này bất kỳ lúc nào.

Hơn nữa, tôi hiểu và đồng ý với các điều khoản sau:

  1. Tôi có quyền trị liệu trong bảo mật và tính bảo mật này sẽ được duy trì. Các thông tin liên quan đến việc trao đổi giữa tôi và nhà tham vấn/nhà tâm lý học lâm sàng, phương pháp quản lý và trị liệu sẽ chỉ được công bố cho các chuyên gia có trình độ khác mà nhà tham vấn/nhà tâm lý học lâm sàng thông báo cho tôi. Tuy nhiên, tính bảo mật có thể và sẽ bị phá hủy trong một số trường hợp nhất định mà việc duy trì tính bảo mật sẽ dẫn đến sự nguy hiểm cho bản thân tôi hoặc cho người khác, hoặc theo các quy định khác của pháp luật.
  2. Pháp luật yêu cầu các nhà tham vấn/nhà tâm lý học lâm sàng phải báo cáo với cơ quan chức năng khi có các trường hợp có dấu hiệu lạm dụng trẻ em, người lớn tuổi hoặc người khuyết tật. Khi có bất kỳ mối đe dọa gây tổn hại đến thân thể của tôi hoặc của người khác, nhà tham vấn/ nhà tâm lý học lâm sàng có thể sẽ phá vỡ tính bảo mật của những cuộc trao đổi. Tôi hiểu rằng nhà tham vấn/nhà tâm lý học lâm sàng sẽ nỗ lực giải quyết những trường hợp này trước khi phá vỡ tính bảo mật,
  3. Tôi hiểu rằng phương thức giao tiếp với nhà tham vấn/nhà tâm lý học lâm sàng thông qua email sẽ không hoàn toàn được bảo mật, do tin tặc hoặc quản trị viên của hệ thống. Tuy nhiên, nhà tham vấn/nhà tâm lý học lâm sàng sẽ cố gắng hết sức để bảo mật cuộc trò chuyện và bảo vệ email của họ bằng mật khẩu.
  4. Dựa trên Quy tắc đạo đức về ứng xử, nhà tham vấn/nhà tâm lý học lâm sàng được yêu cầu lưu trữ (ở nơi an toàn) các hồ sơ ngắn gọn liên quan đến việc tương tác/trao đổi giữa tôi và họ. Những hồ sơ này bao gồm các biện pháp can thiệp được sử dụng và các vấn đề được trao đổi trong các phiên tham vấn. Thân chủ có thể yêu cầu bản sao hồ sơ của mình dưới dạng văn bản, miễn là điều này không gây hại cho thân chủ.
  5. Phí tham vấn được thanh toán vào trước phiên tham vấn thông qua tài khoản ngân hàng:

Công ty TNHH Tư Vấn Tâm Lý Tranquil

Ngân hàng Thương Mại Á Châu (ACB)

Số tài khoản: 2512468

Mức phí là 900.000 VND cho một phiên tham vấn 60 phút.

Tôi hiểu rằng mức phí tham vấn đã được thỏa thuận khi trao đổi với nhà tham vấn/nhà tâm lý học lâm sàng và tôi có trách nhiệm thanh toán khoản phí này theo thoả thuận.

  • Chính sách huỷ phiên & đổi lịch phiên: Tôi cần thông báo cho nhà tham vấn ít nhất trước 48 giờ diễn ra phiên tham vấn trong trường hợp cần huỷ, hoặc đổi lịch phiên tham vấn. Tôi sẽ thanh toán toàn bộ phí tham vấn cho các phiên huỷ & đổi lịch phiên được thông báo sau 48 giờ. Cam kết thời gian giúp ích cho thân chủ trong suốt quá trình tham vấn – trị liệu.
  • Ngừng tiến trình tham vấn: Khoảng thời gian thích hợp của việc ngừng tiến trình tham vấn phụ thuộc vào độ dài và cường độ của trị liệu. Nhà tham vấn có thể ngừng việc tham vấn – trị liệu sau khi thảo luận thích hợp với thân chủ và thống nhất quy trình chấm dứt nếu Nhà tham vấn xác định rằng liệu pháp tâm lý không hiệu quả cho Thân chủ hoặc nếu Thân chủ không thanh toán theo thoản thuận. Nhà tham vấn sẽ không chấm dứt mối quan hệ trị liệu mà không thảo luận và tìm hiểu trước về lý do và mục đích của việc chấm dứt.

Nếu Thân chủ trì hoãn phiên tham vấn trong ba tuần liên tiếp, trừ khi đã có sự sắp xếp và thông báo từ trước, Nhà tham vấn sẽ xem xét chấm dứt tham vấn – trị liệu cho Thân chủ.

Tôi đã đọc và hoàn toàn hiểu nội dung của Điều Khoản Tham Gia Tham Vấn – Trị Liệu Tâm Lý tại Công Ty TNHH Tư Vấn Tâm Lý Tranquil.