Điều khoản chung

Trang web này (www.tamly.org) được sở hữu và điều hành bởi Tranquil Psychology Consulting Co.,Ltd. 

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web (nền tảng), bạn đang tham gia vào thỏa thuận này. Cần đọc kỹ thỏa thuận này trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Các thuật ngữ như “chúng tôi” được sử dụng trong thỏa thuận này và đề cập đến  Tranquil Psychology Consulting.


Các nhà trị liệu và dịch vụ

Tất cả nhà tham vấn, nhà trị liệu của chúng tôi đều được đào tạo bài bản, có bằng cấp, kinh nghiệm. Các nhà tham vấn, nhà trị liệu được yêu cầu cung cấp bằng cấp học vấn, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm và hoàn thành chương trình giáo dục, kỳ thi, đào tạo cần thiết và các yêu cầu thực hành nếu có.

Tất cả các nhà trị liệu đều là những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần độc lập, họ không phải là nhân viên của chúng tôi, cũng không phải là đại lý của chúng tôi, cũng không phải là đại diện của chúng tôi. Vai trò của chúng tôi với tư cách là một trang web chỉ giới hạn trong việc kết nối khách hàng tương lai với nhà trị liệu của họ. Tất cả các nhà trị liệu hoàn toàn chịu trách nhiệm về các dịch vụ được cung cấp của họ. Khi khách hàng trải nghiệm hoặc cảm thấy rằng các dịch vụ được cung cấp không phù hợp với nhu cầu hoặc như mong đợi, khách hàng luôn có thể tự do thay đổi sang một nhà trị liệu khác với dịch vụ tương tự hoặc khác.

Mỗi liệu trình trị liệu là khác nhau và phụ thuộc bởi nhiều yếu tố. Điều quan trọng là phải hiểu, đồng ý và thừa nhận rằng các dịch vụ được cung cấp có thể không đáp ứng được nhu cầu của mọi người và có thể không áp dụng được cho mọi tình huống. Chúng tôi hy vọng các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà trị liệu được kết nối từ trang web của chúng tôi mang lại giá trị cho khách hàng và khuyến khích khách hàng thảo luận thêm về các lựa chọn khác nếu không phù hợp trong trường hợp trên.

Vui lòng không sử dụng dịch vụ từ trang web của chúng tôi nếu bạn đang nghĩ đến việc tự tử, hay nghĩ đến việc làm hại bản thân và / hoặc người khác, hay đang trong trường hợp y tế khẩn cấp. 

 Thoả thuận & cam kết

  • Khách hàng xác nhận tại đây rằng đủ khả năng  pháp nhân để sử dụng dịch vụ một cách hợp pháp hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.
  • Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng việc khách hàng sử dụng trang web, bao gồm cả các dịch vụ trị liệu, chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân hoặc cho các mối quan hệ trực tiếp giữa các cá nhân (ví dụ: thành viên gia đình, bạn bè, giáo viên, v.v.). Khách hàng sẽ không sử dụng trang web hoặc các dịch vụ được cung cấp cho / hoặc thay mặt cho bất kỳ tổ chức nào.
  • Khách hàng đồng ý và cam kết không vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh, quy tắc, quy định hoặc quy tắc đạo đức hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quy định hoặc quy tắc đạo đức liên quan đến việc khách hàng sử dụng trang web và mối quan hệ của khách hàng với các nhà trị liệu và chúng tôi.
  • Khách hàng đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí theo thỏa thuận với nhà trị liệu.

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về nền tảng, dịch vụ,  tham vấn viên, nhà trị liệu, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi bằng cách gửi email đến admin@tamly.org Chúng tôi sẽ đánh giá riêng tất cả các vấn đề được báo cáo và thực hiện các bước cần thiết để giải quyết bất kỳ vấn đề nào theo quyết định của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn việc giúp khách hàng tìm một nhà trị liệu mới nếu được yêu cầu, gia hạn đăng ký trị liệu miễn phí cho khách hàng và hoàn lại một phần hoặc toàn bộ khi có thể áp dụng.