Chính sách bảo mật

Pháp nhân công ty TNHH Tư Vấn Tâm Lý Tranquil

Tamly.org là nền tảng Website kết nối và cung cấp dịch vụ tham vấn tâm lý của Công ty TNHH Tư vấn Tâm lý Tranquil. Chúng tôi chủ sở hữu hợp pháp của Website: www.tamly.org

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin sau từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. 

  • Họ & Tên
  • Địa chỉ Email
  • Địa chỉ thanh toán
  • Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc nền tảng của chúng tôi.
  • Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

Bạn có thể tự chỉnh sửa được tên trong trang quản lý tài khoản. Nếu cần cập nhật thông tin truy cập, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi và trải qua các bước xác thực.

Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập cho các mục đích: Để trả lời bất kỳ thắc mắc hoặc hỗ trợ bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật 

Các thông đăng ký của bạn sẽ được bảo mật bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL – Secure Sockets Layer. Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại trang@tamly.org

Cookies và công nghệ phân tích dữ liệu khác 

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics như được mô tả trong ““Cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của các đối tác của chúng tôi”. Bạn có thể ngăn chặn dữ liệu của bạn không cho Google Analytics sử dụng trên trang web bằng cách cài đặt trình bổ sung trình duyệt không tham gia Google Analytics tại đây. Chúng tôi cũng sử dụng che dấu địa chỉ IP, một kỹ thuật được sử dụng để chặn các địa chỉ IP được thu thập bởi Google Analytics và lưu trữ chúng dưới dạng viết tắt để ngăn chặn bị truy tìm lại với người dùng cá nhân. Một số trang web của chúng tôi cũng có thể sử dụng Google Analytics cho Nhà quảng cáo Hiển thị Hình ảnh bao gồm DoubleClick hoặc Tiếp thị lại động cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích dựa trên lượt truy cập của bạn vào trang web này hoặc các trang web khác. Bạn có thể sử dụng Cài đặt Quảng cáo để quản lý quảng cáo Google mà bạn nhìn thấy và chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích.

Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi 

Gửi email tới trang@tamly.org

Công ty TNHH Tư Vấn Tâm Lý Tranquil