Tranquil

Mai Thảo Hiền

Mình là một người sống hòa nhã, thích giúp đỡ và mang điều tích cực đến cho mọi người. Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ và làm những công việc đòi hỏi sự sáng tạo như viết lách hoặc vẽ.

Scroll to Top